Do not click!

Privacy policy

I am working on a translation of the privacy policy. Right now, I recommend you to use DeepL to translate the document.

izaakbeer.nl, gevestigd aan:
Gisbert Bromlaan 10
3571AJ, Utrecht, 
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.izaakbeer.nl/
Gisbert Bromlaan 10
3571AJ, Utrecht

Persoonsgegevens die wij verwerken
izaakbeer.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Onderzoek (van 20/03/2021 tot en met 01/06/2021)
De website izaakbeer.nl is tijdelijk gebruikt voor een onderzoek van Universiteit Utrecht over de acceptatiepercentages van cookies. In het kader van het onderzoek werd het volgende bijgehouden:

 • Uw apparaattype (mobiel, tablet of desktop);
 • De aanwezigheid van adblockers;
 • Uw interactie met de cookiebanner;

Alle gegevens zijn geanonimiseerd verzameld, waardoor de gegevens niet naar u terug zijn te herleiden. Voor vragen met betrekking tot het onderzoek kan er contact worden opgenomen via [email protected] ter attentie van Merel Hoekstra.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
izaakbeer.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
izaakbeer.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van izaakbeer.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
izaakbeer.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia > Tot uiterlijk 24 maanden na beëindigen overeenkomst en/of afname product(en), dienst(en) en/of services bij izaakbeer.nl
 • Adres > Tot uiterlijk 24 maanden na beëindigen overeenkomst en/of afname product(en), dienst(en) en/of services bij izaakbeer.nl
 • Telefoonnummer > Tot uiterlijk 24 maanden na beëindigen overeenkomst en/of afname product(en), dienst(en) en/of services bij izaakbeer.nl
 • E-mailadres > Tot uiterlijk 24 maanden na beëindigen overeenkomst en/of afname product(en), dienst(en) en/of services bij izaakbeer.nl
 • Overige verstrekte gegevens > Tot uiterlijk 12 maanden na beëindigen overeenkomst en/of afname product(en), dienst(en) en/of services bij izaakbeer.nl
 • Bankrekeningnummer > Tot uiterlijk 12 maanden na beëindigen overeenkomst en/of afname product(en), dienst(en) en/of services bij izaakbeer.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
izaakbeer.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
izaakbeer.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. izaakbeer.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Klik hier voor een toelichting (link opent in nieuw tabblad).

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. In dit geval gaat het om cookies die het voor izaakbeer.nl inzichtelijk maken hoe de website het doet (statistieken). Het overzicht van de geplaatste cookies vindt je in het cookiebeleid, hier kun je eveneens je cookie voorkeuren aanpassen. Klik hier om het cookiebeleid te openen (link opent in nieuw tabblad).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door izaakbeer.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

izaakbeer.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan door hier te klikken (link opent de website van de Autoriteit Persoonsgegevens in nieuw tabblad).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
izaakbeer.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via [email protected]. izaakbeer.nl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligde cloud-omgeving Microsoft OneDrive. De gegevens staan als gevolg dan ook niet op een (onbeveiligde) hardeschijf of USB-stick.
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
crossmenu